CTDL01_Ví dụ mẫu


Ví dụ minh họa ngày 29/06/2010

posted Jun 29, 2010, 3:06 AM by Tran Phuoc Tuan

Ví dụ phần lý thuyến - VB2CQ, học tại ĐHSP

posted Jun 20, 2010, 1:19 AM by Tran Phuoc Tuan

Ngày 20/06/2010

Ví dụ minh họa phần lý thuyết ngày 13/12/2009

posted Dec 12, 2009, 8:18 PM by Tran Phuoc Tuan


Ví dụ minh họa ở lớp ngày 8/12/2009

posted Dec 8, 2009, 2:02 AM by Tran Phuoc Tuan


Ví dụ mẫu của lớp CNTT Q9 (5/12/2009)

posted Dec 5, 2009, 1:26 AM by Tran Phuoc Tuan


Ngày 17 tháng 11

posted Nov 17, 2009, 1:27 AM by Tran Phuoc Tuan


Ví dụ trong phần lý thuyết ngày 22/9

posted Sep 22, 2009, 2:35 AM by Tran Phuoc Tuan

Các ví dụ minh họa trong phần hướng dẫn lý thuyết

posted Sep 15, 2009, 8:34 PM by Tuấn Trần Phước

Hướng dẫn
  1. Giải nén tập tin CTDL_TIN2C.rar thành thư mục có tên CTDL_TIN2C
  2. Mở Visual C++, sau đó vào menu File --> Open WorkSpace...

1-8 of 8