Trang chủ

Liên hệ giảng viên

Trần Phước Tuấn
Khoa CNTT, Đại học Sư phạnm Tp. HCM
280 ADV, Q5, Tp. HCM (08.38352020 - 210)
Di động: 0933.07.01.92
Email: tuantp@hcmup.edu.vn
Website: http://baigiang.tranphuoctuan.com 

The gadget spec URL could not be found

Giới thiệu phần mềm quản lý khách sạn: http://khachsan.tranphuoctuan.com 


Thông báo chung

 • Code ví dụ mô hình MVC Code mẫu: http://baigiang.tranphuoctuan.com/web-voi-php-mysql/web_baigiang-1Tham khảo: http://www.sitepoint.com/the-mvc-pattern-and-php-1/http://www.sitepoint.com/the-mvc-pattern-and-php-2/
  Posted Sep 20, 2013, 1:37 AM by Tuấn Trần Phước
 • Về việc học bù của lớp Tin 2 (môn CTDL 1) Địa điểm: Phòng máy I102Thời gian: 13h00, chiều thứ 7, ngày 18/12/2009
  Posted Dec 18, 2009, 4:42 AM by Tran Phuoc Tuan
 • Đề cương ôn tập CTDL1: Tin 3 VT, Tin 3 LA-KG, Tin 2, Tin 3C BT, Tin 3D BT, CNTT2 Liên kết: http://baigiang.tranphuoctuan.com/cau_truc_du_lieu_01/decuong_ontap
  Posted Dec 12, 2009, 1:01 AM by Tran Phuoc Tuan
 • Lớp CNTT Q9 Kiểm tra thực hành vào ngày 13/12/2009
  Posted Dec 11, 2009, 11:42 PM by Tran Phuoc Tuan
 • Ví dụ mẫu môn CTDL của lớp TIN2C (22/9/2009) Ví dụ môn CTDL lớp TIN2C
  Posted Sep 22, 2009, 2:47 AM by Tran Phuoc Tuan
Showing posts 1 - 5 of 6. View more »

Google Translate

The gadget spec URL could not be found