LT Hướng Đối Tượng

Thông báo

 • Thông báo dành cho lớp CNTT Quận 9 Kiểm tra điều kiệnThời gian: 12 hoặc 13 tháng 9 (cụ thể sẽ thông báo sau)Hình thức: thực hành trên máy
  Posted Dec 18, 2009, 12:46 AM by Tran Phuoc Tuan
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Bài giảng, Tài liệu

 • Tài liệu thực hành   0k - Dec 20, 2010, 12:48 AM by Tran Phuoc Tuan (v1)
 • Slides Lý thuyết   0k - Dec 20, 2010, 12:48 AM by Tran Phuoc Tuan (v1)
 • Tài liệu thực hành (Mới)   0k - Apr 9, 2010, 8:57 AM by Tran Phuoc Tuan (v1)
 • Minh họa phần lý thuyết   0k - Apr 9, 2010, 8:56 AM by Tran Phuoc Tuan (v1)
 • OOP06_DAHINH_KETNOIDONG.pdf   0k - Sep 6, 2009, 12:49 AM by Tran Phuoc Tuan (v1)
 • Lập trình hướng đối tượng   0k - Sep 5, 2009, 2:30 AM by Tran Phuoc Tuan (v1)
 • OOP_ONTAP.pdf   0k - Aug 30, 2009, 7:57 PM by Tran Phuoc Tuan (v1)
 • OOP_BAITAP.pdf   0k - Aug 30, 2009, 7:57 PM by Tran Phuoc Tuan (v1)
 • OOP05_INHERITANCE.pdf   0k - Aug 30, 2009, 7:55 PM by Tran Phuoc Tuan (v1)
Showing 9 files from page LTHĐT_Bài giảng.

Các ví dụ mẫu trong lớp lý thuyết

 • Ví dụ mẫu minh họa phần lý thuyết Bài dạy dành cho lớp liên thông tại trường Cao Đẳng Công Thương
  Posted Apr 9, 2010, 8:54 AM by Tran Phuoc Tuan
 • Ví dụ có bổ sung Ví dụ về kế thừaVí dụ về phương thức ảoVí dụ về đa hìnhVí dụ về phương thức thuần ảoLớp cơ sở trừu tượng
  Posted Sep 20, 2009, 1:12 AM by Tran Phuoc Tuan
 • Nội dung minh họa trong phần lý thuyết (có bổ sung) Nội dung minh họa trong phần lý thuyết (có bổ sung)Bổ sung các ví dụ liên quan đến kế thừaBổ sung các ví dụ liên quan đến phần xử lý ngoại lệ
  Posted Sep 19, 2009, 1:41 AM by Tran Phuoc Tuan
 • Các ví dụ minh họa trong phần hướng dẫn lý thuyết Hướng dẫnGiải nén tập tin LTHDT.rar thành thư mục có tên LTHDTMở Visual C++, sau đó vào menu File --> Open WorkSpace...
  Posted Sep 12, 2009, 1:23 AM by Tuấn Trần Phước
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »