Mạng máy tính

Thông báo

 • Thực hành ngày thứ 4 Thời gian: buổi chiều Nội dung thực hành: Bấm cáp Chuẩn bị: Đầu RJ45 Cáp UTP Kèm bấm cáp Máy test
  Posted Jul 14, 2009, 12:34 AM by Tran Phuoc Tuan
 • Hình thức kiểm tra Lý thuyết: Bài tập IP Câu hỏi lý thuyết Tiểu luận: Tìm hiểu một dịch vụ mạng của Windows
  Posted Jul 14, 2009, 12:31 AM by Tran Phuoc Tuan
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

Từ khóa liên quan

 • Một số lệnh cơ bản [ipconfig] [nslookup] [ping] [net use] [net send] ... [tracert]
  Posted Jul 16, 2009, 9:13 AM by Tuan Tran Phuoc
 • Từ khóa tiếng việt [Mạng máy tính] [Giao thức mạng] [Đề thi mạng máy tính] [Giáo trình mạng máy tính] [Kết nối từ xa, kết nối từ xa giữ hai máy tính] [Sử dụng TeamViewer], http://www.vnuni.net/forum/index.php?topic=194.0  [Chia sẽ dữ liệu, share dữ liệu] [Chia sẽ máy in] [Map ổ đĩa mạng] [Bảo mật ổ đĩa thư mục]
  Posted Jul 16, 2009, 8:13 PM by Tran Phuoc Tuan
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »

Bài viết hay

 • Cài đặt và sử dụng Acronis Snap Deploy for PC để bung File Backup hàng loạt các máy Người viết: Nguyễn Lưu Trường    Như các bạn đã biết hiện nay phần mềm Ghostcast Sever đang sử dụng rất nhiều trong các mô hình mạng LAN hiện nay để ...
  Posted Nov 2, 2009, 8:25 AM by Tran Phuoc Tuan
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Bài giảng

 • vn_Animation_Networking.wmv   0k - Jul 27, 2009, 11:46 PM by Tran Phuoc Tuan (v1)
 • Baitapmangmaytinh.pdf   0k - Jul 27, 2009, 11:10 PM by Tran Phuoc Tuan (v1)
 • Baiso17(ProxyServer_ISA2004).ppt   0k - Jul 27, 2009, 11:08 PM by Tran Phuoc Tuan (v1)
 • Baiso14(HTTP).ppt   0k - Jul 27, 2009, 11:08 PM by Tran Phuoc Tuan (v1)
 • Baiso16(MailServer_MDeamon).ppt   0k - Jul 27, 2009, 11:06 PM by Tran Phuoc Tuan (v1)
Showing 5 files from page MMT_Bài giảng.