MMT_Thông báo

Các thông báo và thảo luận về môn học

Thực hành ngày thứ 4

posted Jul 14, 2009, 12:32 AM by Tran Phuoc Tuan

Thời gian: buổi chiều
Nội dung thực hành: Bấm cáp
Chuẩn bị:
  1. Đầu RJ45
  2. Cáp UTP
  3. Kèm bấm cáp
  4. Máy test

Hình thức kiểm tra

posted Jul 14, 2009, 12:29 AM by Tran Phuoc Tuan

Lý thuyết:
  1. Bài tập IP
  2. Câu hỏi lý thuyết

Tiểu luận: Tìm hiểu một dịch vụ mạng của Windows

1-2 of 2