Thực hành ngày thứ 4

posted Jul 14, 2009, 12:32 AM by Tran Phuoc Tuan
Thời gian: buổi chiều
Nội dung thực hành: Bấm cáp
Chuẩn bị:
  1. Đầu RJ45
  2. Cáp UTP
  3. Kèm bấm cáp
  4. Máy test
Comments