THĐC_Hỗ trợ


Một số liên kết đáng quan tâm

posted Jul 27, 2009, 5:08 AM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Jul 27, 2009, 11:43 PM ]

Một số phần mềm thông dụng

posted Jul 27, 2009, 3:51 AM by Tran Phuoc Tuan   [ updated Aug 1, 2009, 7:20 PM ]

  1. Mavis Beacon Teaches Typing 17 Deluxe (Phần mềm tập đánh bàn phím)
  2. MathType (Phần mềm soạn thảo công thức toán học)
  3. Cabri geometry II plus (Công cụ hỗ trợ giảng dạy hình học)
  4. Acrobat reader 9
  5. CD phần mềm mã nguồn mở

1-2 of 2