Thông báo dành cho lớp Toán K2 - Học tại trường Cao đẳng Cần Thơ

posted Jul 26, 2009, 10:17 PM by Tuấn Trần Phước   [ updated Jul 26, 2009, 10:24 PM ]
Lịch học
Lý thuyết:
  • Đợt 1: Các buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 (27 --> 31 tháng 7 năm 2009)
  • Đợt 2: Các buổi sáng thứ 5, thứ 6 (6, 7 tháng 8)
Thực hành:
  • Đợt 1: Các buổi sáng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 (27 --> 31 tháng 7 năm 2009)
  • Đợt 2: Các buổi sáng thứ 5, thứ 6 (6, 7 tháng 8)
Comments