26 hệ quản trị nội dung nổi tiếng nhất

posted Nov 10, 2009, 10:14 AM by Tuấn Trần Phước

Nguồn: http://www.vietsmall.com/26-he-quan-tri-noi-dung-noi-tieng-nhat-b66.php

26 hệ quản trị nội dung nổi tiếng nhất Một số CMS phổ biến nhưng 1 số chưa bao giờ nghe tên. Các CMS này được sắp xếp theo từng chủ đề. Tham khảo nào !

Drupal (Php)

Crupal CMS PHP

Joomla (Php)

Joomla CMS PHP

WordPress (Yes….as a normal CMS)

Wordpress CMS PHP

ExpressionEngine (Php)

ExpressionEngine CMS PHP

Alfresco (developed using Java)

Alfresco (developed using Java)

Magnolia (developed using Java)

Magnolia CMS (developed using Java)

Ellington CMS (Django)

Ellington CMS (Django)

eZ Publish (Php)

eZ Publish (Php)

Light CMS

Light CMS

TypeRoom

TypeRoom CMS

CushyCMS

CushyCMS

Reflect

Reflect CMS

SilverStripe (Php + Sapphire framework)

SilverStripe (Php + Sapphire framework)

Frog CMS (is a PHP version of Radiant CMS)

Frog CMS (is a PHP version of Radiant CMS)

Gelato CMS (Ajax + Php)

Gelato CMS (Ajax + Php)

Radiant Cms (Built with Ruby on Rails)

Radiant Cms (Built with Ruby on Rails)

Shopify

Shopify CMS

Magento (Php)

Magento Ecommerce PHP

Symphony (XML/XSL)

Symphony (XML/XSL)

Graffiti CMS (.NET)

GraffitiCMS

TYPOlight (Php5)

TYPOlight (Php5)

Sava CMS (built with Coldfusion)

Sava CMS (built with Coldfusion)

Ekklesia 360 (for churches)

Ekklesia 360 (for churches)

dotCMS (Java)

dotCMS (Java)

Solucija (only one php file….)

Solucija (only one php file….)

CMS Made Simple (Php)

CMS Made Simple (Php)

Theo Blogof

Comments